Avslutade utvecklingsprocesser

Du är välkommen att höra av dig till förbundet för mer information om de avslutade utvecklingsprocesserna.

Utveckling på tvären

Syfte och Målsättning Processen syftar till att öka den gemensamma kunskapen om välfärden, varandras arbete och samverkan hos Samordningsförbundets parter. Genom basutbildningar i välfärdskunskap, och fördjupningsutbildningar...

Syfte och Målsättning
Processen syftar till att öka den gemensamma kunskapen om välfärden, varandras arbete och samverkan hos Samordningsförbundets parter. Genom basutbildningar i välfärdskunskap, och fördjupningsutbildningar på olika teman, erbjuds medarbetare hos förbundets parter ökad kompetens för att tillsammans möta medborgarnas behov.

Processtid
Processen startade 2018 och förlängs årsvis utifrån behov och möjligheter.

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad

Processledare
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
Telefon: 010 118 08 08

Elle

Ta fram en arbetsgrupp för samverkan kring nyanlända kvinnor som inte gör progression på SFI.

Ta fram en arbetsgrupp för samverkan kring nyanlända kvinnor som inte gör progression på SFI.

GPS

GPSEn metod med guideresurser för att stödja unga upp till 24 år med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik.

GPS

En metod med guideresurser för att stödja unga upp till 24 år med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik.

HIT-processen

Utbilda handläggare från olika organisationer i Case Management samt att implementera Case Management som metod i parternas organisationer.

Utbilda handläggare från olika organisationer i Case Management samt att implementera Case Management som metod i parternas organisationer.

Jobb på sikt (IPS)

En utvecklingsprocess för att arbeta med IPS, en evidensbaserad metod, för arbetsrehabilitering som vänder sig till individer med psykisk funktionsnedsättning till följd av allvarlig psykisk ohälsa.

En utvecklingsprocess för att arbeta med IPS, en evidensbaserad metod, för arbetsrehabilitering som vänder sig till individer med psykisk funktionsnedsättning till följd av allvarlig psykisk ohälsa.

Kultur på recept

En ickemedicinsk rehabiliteringsmetod för personer med lätt till medelsvår depression och lätt till medelsvår smärtproblematik.

En ickemedicinsk rehabiliteringsmetod för personer med lätt till medelsvår depression och lätt till medelsvår smärtproblematik.

Maria Nordväst

Uppbyggnad av ett gemensamt beroendecenter i Nordvästra Skåne. En samlad organisation gällande arbete kring riskbruk, missbruk och beroende från 16 till 25 år.

Uppbyggnad av ett gemensamt beroendecenter i Nordvästra Skåne. En samlad organisation gällande arbete kring riskbruk, missbruk och beroende från 16 till 25 år.

Plantera Plantära

Stadsdelsutveckling i samverkan med Helsingborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Vårdcentralen planteringen. Processen Plantera PlantÄra innebär att myndigheterna, det lokala näringslivet, organisationer och föreningar prövar ett...

Stadsdelsutveckling i samverkan med Helsingborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Vårdcentralen planteringen. Processen Plantera PlantÄra innebär att myndigheterna, det lokala näringslivet, organisationer och föreningar prövar ett nytt arbetssätt i bostadsområdet planteringen.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppens två uppdrag bestod dels i att ge handläggare från olika myndigheter stöd och information för vidare handläggning i ärenden som handläggs i samrådsteamet, och dels av uppdraget att ta emot individer som bedöms ha behov av flera...

Samordningsgruppens två uppdrag bestod dels i att ge handläggare från olika myndigheter stöd och information för vidare handläggning i ärenden som handläggs i samrådsteamet, och dels av uppdraget att ta emot individer som bedöms ha behov av flera myndigheters kompetens i en gemensam operativ del.

Universi 1.0

Identifiera samverkansbrister, öka samsynen och skapa tydliga gemensamma mål. Fylla igen glappen mellan verksamheterna och arbeta tillsammans med organisationerna för att stärka och utöka samverkan.

Identifiera samverkansbrister, öka samsynen och skapa tydliga gemensamma mål. Fylla igen glappen mellan verksamheterna och arbeta tillsammans med organisationerna för att stärka och utöka samverkan.

OK-processen

En strukturell utvecklingsprocess för att stärka samarbetet kring målgruppen försörjningsstödstagare med ohälsa.

En strukturell utvecklingsprocess för att stärka samarbetet kring målgruppen försörjningsstödstagare med ohälsa.

Smart väg

Att erbjuda ungdomar från 16 till 20 år utan gymnasieexamen som inte är i sysselsättning adekvat hjälp till studier och arbete.Att i samverkan minimera risken för utanförskap genom att erbjuda ökade möjligheterna för individuella lösningar...

Att erbjuda ungdomar från 16 till 20 år utan gymnasieexamen som inte är i sysselsättning adekvat hjälp till studier och arbete.

Att i samverkan minimera risken för utanförskap genom att erbjuda ökade möjligheterna för individuella lösningar samt förhindra att ungdomar slussas runt mellan olika myndigheter.

Tidig Skolsamverkan Tillsammans

En kartläggningsprocess som undersökt förutsättningarna att skapa en hållbar samverkansstruktur för unga med funktionsnedsättning i övergången mellan skola och arbete/sysselsättning.

En kartläggningsprocess som undersökt förutsättningarna att skapa en hållbar samverkansstruktur för unga med funktionsnedsättning i övergången mellan skola och arbete/sysselsättning.

Inkludera

Processen arbetade med nyanlända som stod långt ifrån arbetsmarknaden och som inte gjorde progression i ordinarie verksamheters insatser. Samverkande parter var Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg. I...

Processen arbetade med nyanlända som stod långt ifrån arbetsmarknaden och som inte gjorde progression i ordinarie verksamheters insatser. Samverkande parter var Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg. I ett multifunktionellt, organisationsöverskridande teamarbete uppfördes och verkställdes individuella planeringar baserade på deltagarens intressen och drivkrafter.

Beroendecentrum Nordvästra Skåne

Kartläggning av behov hos individer med psykisk ohälsa och substansberoende med mål att på sikt skapa en integrerad mottagning, bemannad av primärvård, psykiatri och socialtjänst för målgruppen. Processen omfattade också en kunskapsinventering uti...

Kartläggning av behov hos individer med psykisk ohälsa och substansberoende med mål att på sikt skapa en integrerad mottagning, bemannad av primärvård, psykiatri och socialtjänst för målgruppen. Processen omfattade också en kunskapsinventering utifrån evidens, forskning och klinisk erfarenhet, i syfte att höja kunskap och kvalitet av vård och insatser, inte bara för dem med substansberoende utan även tidiga insatser för dem med riskbruk.

Universi 2.0

Syfte och målsättning Universi 1.0 avslutades 2017-08-31 och gick från och med 2017-09-01 in i en ny fas. Universi är en strategisk utvecklingsprocess inom Samordningsförbudet Helsingborg. Processen arbetar med breda stadsöver...

Syfte och målsättning
Universi 1.0 avslutades 2017-08-31 och gick från och med 2017-09-01 in i en ny fas. Universi är en strategisk utvecklingsprocess inom Samordningsförbudet Helsingborg. Processen arbetar med breda stadsövergripande välfärdsinsatser som kommer de involverade verksamheterna till gagn och nytta. Universi ska bidra till att skapa attitydförändringar, öka medvetenheten, öka förmågan att se helheter och komplexa sammanhang samt bidra till förändrade förhållningssätt. Universi ska även verka för att identifiera samverkansbrister och tillsammans med organisationerna skapa tydliga gemensamma mål för att stärka och utöka samverkan.

Processtid
2017-09-01 – 2019-08-31
2019-09-01 – 2019-12-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad

Processledare
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
Telefon: 010 118 08 08

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se